Zwroty

Zasady zwrotu produktu

Czas na odstąpienie od umowy : 14 dni 

Pobierz: Przykładowy formularz odstąpienia od umów

Adres do zwrotu : Polska Pościel Karolina Motyka ul.Klwatecka 44P 26-600 Radom 

1. Sprzedający  informuje kupującego, iż kupujący ma prawo do odstąpienia od niniejszej  umowy w terminie do 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny. 

2.  Kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedającego o swojej decyzji  odstąpienia od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia ( np. kierując  do sprzedającego przedmiotowe oświadczenie w sposób wskazany w § 2 ust.  3 pkt a – b). 

3. Kupujący składając oświadczenie może  skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak  konieczne. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr  1, dołączonego do tego regulaminu. 

4. Termin o którym  mowa w § 6 ust. 2 uważa się za zachowany w przypadku wysłania  oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu. 

5.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez kupującego umowa  uważana jest za niezawartą, a sprzedający zwróci kupującemu wszystkie  otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, w  terminie do 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o  decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy.  Sprzedający zwróci otrzymane płatności przelewem, na wskazane przez  kupującego konto, informacja ta musi być podana na piśmie bądź wysłana  mailem. Ewentualnie sprzedający może przekazać kupującemu pieniądze w  inny wskazany przez kupującego sposób. Wszelkie koszty związane ze  zwrotem wpłaconych przez kupującego pieniędzy ponosi sprzedający. 

6.  W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy, kupujący ma obowiązek  niezwłocznie odesłać towar sprzedającemu, w każdym razie nie później  niż do 14 dni od dnia, w którym kupujący powiadomił sprzedającego o  odstąpieniu od zawartej umowy. Termin uważa się za zachowany jeżeli  kupujący odeśle sprzedającemu towar przed upływem 14-dniowego terminu. 

7.  Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru,  będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

8. Kupujący ponosi tylko koszty zwrotu towaru.